a

European Boxwood and Topiary Society Belgium

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EBTS BELGIË

 OP 10 MAART 2018

 

Er waren 28 leden aanwezig.

Verontschuldigd: Dr.& Mevr. Doornaert, Mr. & Mme Jaques Chevalier, Baron Jo de Dorlodot.

14.20 u: De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en dankt Gravin Véronique Goblet voor het ter beschikking stellen van de locatie.

Vervolgens gaat hij over tot de dagorde.

1. Leden    

Het ledenaantal voor 2018 is gestegen naar 61. Dit is een stijging van 10 leden tegenover het jaar 2017. De vraag wordt gesteld welke procedure moet gevolgd worden om de ledenlijst te consulteren.

Het dagelijks bestuur (of het comité) bestaat uit: Karel Goossens, Véronique Goblet d’Alviella, Jacques Van Severen, Jeannette Storme, Stéphane Vranckx, Christian Donck en Jackie Thiron.

2. Financies       

De voorzitter geeft toelichting bij de Inkomsten en Uitgaven van het boekjaar 2017. De jaarrekening wordt afgesloten met een verlies van 121,90 E.

Door de naamsverandering van de website pagina, vroeger Buxusbelgium.be, nu EBTS Belgium.be, veranderde de domeinnaam. De kosten voor deze nieuwe registratie, het ontwerp van de nieuwe site en de bijdrage van de afdeling aan EBTS Europe namen een flinke hap uit het budget.

Er werd een stand van zaken over de website en de facebook pagina besproken. Christophe de Potter en Jackie Thiron zullen in nauw overleg deze twee media beheren.

De aanwezigen keuren de jaarrekening goed.

3. Activiteiten 2017

De voorzitter geeft een overzicht van de activiteiten van het voorbije werkjaar 2017:

-     21, 22 januari:  Bezoek aan Champs de Bataille met EBTS France                 -     8 maart:         AGM te Court-Saint-Etienne                                                 -     13 mei:              Tuinbezoeken in Oost-Vlaanderen georganiseerd door Jackie                                 Thiron: ‘Bijsterveld’ Assenede, ‘De buksboom’ Lembeke,                                     Vercruysse te Sint-Gillis-Waas

-      17 juni:             Gegidst bezoek aan Boskoop: Buxus- en acercollectie Esveld, 

                       Rondvaart op de kanalen tussen de kwekerijen en bezoek                          aan het kwekerijmuseum

-      9 september       Tuinbezoek in Waals-Brabant georganiseerd door                                       Jeannette Storme en Stéphane Vranckx: Ferme de Limelette’                         te Thorembais-Saint-Trond, ‘Le jardin de la ruelle rose’                             te Limelette en ‘Le Glain’ te Rixensart

4. Programma 2018

De voorzitter licht het programma voor het jaar 2018 toe.

21 april: Bezoek aan tuinen in Noord-Frankrijk georganiseerd door EBTS France.

               Jardin du Mont des Récollets in Kassel

               Jardin de Jean & Evelyne Sapelier Volcherinchove

               Jardins du Chateau d’Esquelbecq

26,27,28 mei:  Bezoek aan tuinen in het Lake District GB georganiseerd door Véronique                 Op de agenda staan: bezoek aan Holker Hall, Levens Hall, Sizergh Castle,                                    en Gresgarth Hall Gardens  

                     Voor meer details: zie brief van de voorzitter.

Eind augustus: Tuinbezoek in de omgeving van Gent, samen met EBTS France, georganiseerd door EBTS België

20 en 21 oktober: Tweedaagse reis in de Ardennen. Omgeving Bouillon waar enkele arboreta bezocht worden. De herfstkleuren zijn op hun mooist.

5. Onderhoud buxusplanten

De voorzitter geeft uitgebreide toelichting over de stand van zaken en de nieuwe bestrijdingsmiddelen van de buxusmot/rups en de schimmelziekte.

6. Varia

Enkele tuineigenaars uit het Waasland, lid van Open Tuinen van België, stelden hun tuinen  al enkele jaren open ter gelegenheid van Open Tuinendag van België. Zij hebben nu het initiatief genomen om samen een route te ontwikkelen voor een bezoek aan hun tuinen op 2 en 3 juni 2018. Voor de bezoekers is het zeker de moeite waard om deze verplaatsing te doen. Deze vier pareltjes van tuinen liggen amper 10 tot 15 km. uiteen. Meer details volgen later. Noteer deze dagen alvast in uw agenda.

16.00 u: De voorzitter sluit de vergadering. De gastvrouw, Gravin Véronique Goblet, biedt de aanwezigen koffie en thee aan.

 

 

Verslag: Jackie Thiron